Langenæskirkens hjemmesides formål - Formålsparagraf

Langenaeskirken.dk har til formål at understøtte langenæskirkens sagsbehandling og at virke som generel informationsplatform over for offentligheden, kirkens brugere og samarbejds-partnere.

 

Langenæskirken tilstræber på den baggrund, at hjemmesiden indeholder centrale og opdaterede oplysninger om alle væsentlige dele af langenæskirkens virksomhed.

 

Langenaeskirken.dk henvender sig både til professionelle brugere, navnlig inden for folkekirken, til nyhedsmedier og private.

 

Det tilstræbes at koncentrere og formidle oplysninger på en måde, som tilgodeser behovet hos alle de nævnte brugere, herunder ved en enkelt og overskuelig præsentation, ved mulighed for at se hvad der foregår, at se relevante meddelelser samt pressemeddelelser fra menighedsrådet. Læs desuden om hjemmesidens brug af cookies her nedenunder.