Kirkeministeriets databeskyttelsesrådgiver

Kirkeministeriet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at kirkeministeriet overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

 

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse nærmere om reglerne for databeskyttelse.

 

Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede om rettigheder i forhold til folkekirkens behand-ling af personoplysninger, og hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

 

Kirkeministeriets databeskyttelsesrådgiver er Rasmus Paaske Larsen.

 

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail rpl@km.dk eller ved at sende et brev til:

 

Kirkeministeriet

Att. Databeskyttelsesrådgiver

Frederiksholms Kanal 21

DK-1220 København K