Menighedsråd

Til menighedsrådet i Langenæs Sogn er der valgt menighedsråd for de næste 2 år 2018-2020.

Menighedsrådet blev konstitueret således ved menighedsrådsmøde den 5. november 2019:


Formand
Bente Madsen og Svend Heerulff


Næstformand
Anne Ehlers


Kirkeværge
Mogens Ring Jensen


Kasserer
Lissi Kjær Mørck


Kontaktperson
Svend Heerulff

Bygningssagkyndig

Afventer


Øvrige medlemmer

Vibeke Styver

Britta Jensen

Signe Veie Plauborg Andrews

Sophie Straarup Hjortlund

Niels Peter Gadegaard Frandsen

Leif Bjerre Nielsen

Louise Højlund, sognepræst

Kirsten Dalager Buur, hospitalspræst 

 

 

Menighedsrådsformand

Bente Madsen

E-mail: bentemadsen@stofanet.dk

 

 

Menighedsrådsformand og daglig leder

Svend Heerulf

E-mail: svh@km.dk

Tlf: 2166 6033