Menighedsråd

Til menighedsrådet i Langenæs Sogn er der valgt menighedsråd for de næste 2 år 2018-2020.

Menighedsrådet blev konstitueret ved menighedsrådsmøde den 27. november 2018:


Formand
Bente Madsen
Næstformand
Vibeke Styver
Kirkeværge
Mogens Ring Jensen
Kasserer
Lissi Kjær Mørck
Kontaktperson
Svend Heerulff

Bygningskyndig

Poul Erik Nedergaard


Øvrige medlemmer

Britta Jensen
Eva Esmann Behrens
Sophie Straarup Hjortlund
Niels Peter Gadegaard Frandsen
Anne Ehlers, sognepræst
Kirsten Dalager Buur, hospitalspræst


Stedfortræder
Signe Veie Plauborg Andrews

Leif Bjerre Nielsen 

Andreas Vinther Jensen