Menighedsråd

Konstitueret formand og kontaktperson

Helga Kolby Kristiansen

 

Næstformand

Vibeke Styver

 

Kirkeværge

Vakant

 

Kasserer
Lissi Kjær Mørck

 

Øvrige medlemmer

Britta Jensen

Sophie Straarup Hjortlund

Niels Peter Gadegaard Frandsen

Leif Bjerre Nielsen

Louise Højlund, sognepræst

Anne Ehlers, sognepræst - sygemeldt

Kirsten Dalager Buur, hospitalspræst