Menighedsråd

Til menighedsrådet i Langenæs Sogn er der valgt menighedsråd for de næste 2 år 2016-2018.

Menighedsrådet blev konstitueret ved menighedsrådsmøde den 28. november 2017:


Formand
Bente Madsen
Næstformand
Vibeke Styver
Kirkeværge
Mogens Ring Jensen
Kasserer
Lissi Kjær Mørck
Kontaktperson
Svend Heerulff


Øvrige medlemmer
Britta Jensen
Eva Essmann Behrens
Sophie Straarup Hjortlund
Leif Bjerre Nielsen
Poul Erik Nedergaard
Anne Ehlers, sognepræst
Niels Berthelsen, sognepræst
Kirsten Dalager Buur, hospitalspræst


Stedfortrædere
Niels Peter Gadegaard Frandsen
Signe Veie Plauborg Andrews
Kirsten Gerdes

Kommende menighedsrådsmøder:

Tirsdag d. 27. juni kl. 18.30.

Der er ingen møder i juli.

Møderne starter kl. 18.30 i Langenæs Sognegård og er offentlige.

Referat fa seneste møde d. 29. maj 2018.