Menighedsråd

Konstitueret formand og kontaktperson

Helga Kolby Kristiansen

 

Næstformand

Louise Højlund

 

Kirkeværge

Vakant

 

Kasserer

Lissi Kjær Mørck

 

Øvrige medlemmer

Britta Jensen

Niels Peter Gadegaard Frandsen

Margueritte Bjørn Jacobsen

Francesca Pavia

Anne Ehlers, sognepræst - sygemeldt

Kirsten Dalager Buur, hospitalspræst