HISTORIEN OM LANGENÆSKIRKEN

Langenæskirken er en nyere bykirke. Den blev indviet i 1966.


Historien om Langenæskirken begynder allerede under 2. verdenskrig.
I 1943 var der 23.000 indbyggere i Skt. Lukas sogn, og med det planlagte byggeri på Langenæs ville befolkningstallet overstige 30.000. Derfor var det på tide at tænke på en sognedeling ligesom man i sin tid havde udskilt Skt. Lukas sogn fra Skt. Pauls sogn.
Men 2. verdenskrig var på sit højeste, så de næste par år blev det ved planlægningen.
Fra 1946 og indtil byggeriet blev igangsat den sidste dag i januar 1964, blev der afholdt 12 basarer og en stor husindsamling på Frederiksbjerg. 200 indsamlere gik fra dør til dør, mens orkestre fra FDF, DUI og spejderne spillede i gaderne og reklamerede for sagen.
I 1963 var det indsamlede beløb på 3.150.000, - kr. Det lyder måske ikke af så meget i dag, men prisen på den nye kirke var anslået til 1 mill. kr. (dengang var kronens købekraft mange gange større end nu).
Allerede i 1957 var der blevet afholdt en arkitektkonkurrence, som Arne Gravers og Johan Richter vandt. Tegningerne var klar, da pengene var ved at være hjemme, og der kunne søges byggetilladelse.
Byggetilladelsen kom i 1962. Men så nemt skulle det ikke være, for kort efter blev byggeriet stillet i bero af et landsdækkende byggestop.
Året efter i 1963 var man nød til at afholde en ny husindsamling for at holde trit med inflationen. Men det lykkedes, for som før omtalt blev det første spadestik taget i januar 1964, og indenfor 2 år stod kirken færdig.
Fra ca. 1800 til nu er Århus vokset meget. I 1801 havde Århus 4102 indbyggere og 2 kirker: Domkirken og Vor Frue kirke.
(Kildemateriale: Langenæs Sogns Lokalarkiv)
Du kan i øvrigt læse om kirkens orgel ved at klikke under menupunktet orgel.

Restaurering og udsmykning 2013

Langenæskirken er tegnet af arkitekterne Richter og Gravers. Richter har tegnet tre markante bygninger i Århus: Århus Statsgymnasium (1958), Langenæskirken (indviet i 1966) og Musikhuset i Århus (indviet i 1982): et hus for uddannelse og lærdom, et hus for mennesker og tro, samt et hus for musik og kultur.


Konceptet ”Himlen ind – lyset ned – blikket ud” er formuleret af billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen og angiver, hvordan hun i sin aflæsning af kirkerummet har tilstræbt at folde kirkerummet ud og forløse Richters ideer med rummet og skabe en sammenhæng, Hvor lys og lyd understøtter liturgi og arkitektur. Samtidig med at kirken opdateres til det 21. århundrede, bevares dens tydelige træk fra 1960’erne.


Udsmykningen består i hovedtræk af gult malet glas mod syd og blåt mod nord, en lysspalte mellem kor og skib og et 42 kvm2. sandblæst glasparti, som viser himlen over Langenæs (fotograferet den 2. oktober 2012). Dertil kommer farvesætningen af kor, skib og våbenhus, såvel i form af malede flader som ved LED lys/armatur til loftet og bag Alteret. Kirkens facader genetableres med de karakteristiske ribber, og således integrerer hele renoveringen både kirkens ydre og indre.


Langenæs-kvarteret opstod i 1950’erne og den overordnede grundtanke var, at alle beboere skal have lys og luft med udsigt til himmel og horisont. Denne tankegang er grundlag for idéen om det store glasparti, hvor himlen over Langenæs føres i kunstnerisk form ind i kirkerummet.


Projektet er realiseret af billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen i samarbejde med, CUBOarkitekterne, Langenæskirkens menighedsråd og ansatte, Århus domprovstis provstiudvalg ved domprovst Poul Henning Bartholin, Kgl. bygningsinspektør Niels Vium, Per Hebsgaard og sandblæser, Neonsign, Svaneglas m.fl.

Med projektet "Himlen ind - lyset ind - blikket ud" blev Langenæskirken sammen med Elle-Mie Ejdrup Hansen nomineret til Den Danske lyspris 2014 og modtog i maj 2015 Farveprisen.

Læs mere om nomineringen til Den Danske lyspris her og her

Læs om Langenæskirken og moderne dansk kirkearkitektur på www.kirkearkitektur.dk

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Fotos: Kurt Nielsen

Foto: Per Andersen

Foto: Per Andersen

Foto: Per Andersen

Foto: Per Andersen

Foto: Per Andersen

Foto: Per Andersen

Foto: Per Andersen

Foto: Per Andersen

HIMLEN IND - LYSET NED - BLIKKET UD

Bog om kunst og arkitektur i Langenæskirken

Himlen ind - Lyset ind - Blikket ud er titlen på det fine bogværk om kunsten og arkitekturen i Langenæskirken, som udkom i maj 2015. Samtidig er det overskriften for den omfattende kunstneriske forandring, som kirken gennemgik i 2013. Med nænsomt blik for Langenæskirkens moderne kirkerum, tegnet af arkitekterne Richter og Gravers i 1966, har billedkunster Elle-Mie Ejdrup Hansen skabt en ny dialektik mellem arkitektur og kunst, mellem tyngde og lethed mellem mørke og lys.

Bogen indeholder bidrag om arkitekturen og det kunstværk, som kirkerummet nu udgør i sin helhed. Den er smukt illustreret af Per Andersen fotografier, der dels er organiseret kronologisk ud fra årstiderne, dels ud fra lyset i løbet af en dag, i form af henholdsvis dagslys og kunstlys.


Se mere om bogen på forlaget WUNDERBUCHs hjemmeside her