BESØGSVENNER

Ved Langenæs kirken foregår mange aktiviteter ved siden af de kirkelige handlinger. En af de særlige aktiviteter, som kommer ud til sognets beboere er det, vi kalder besøgstjeneste. Det er kirkens sognemedhjælper, som har det overordnede ansvar for besøgstjenesten. Kort fortalt betyder besøgstjeneste, at en frivillig fra sognet påtager sig med jævne mellemrum at besøge et medmenneske fra sognet, som har udtrykt et ønske om at få besøg.
Der kan være forskellige grunde til, at et menneske ønsker besøg: sygdom, alder, skilsmisse, dødfald, handicaps, ensomhed m.m.
Besøgsvennen, kan have flere grunde til at tilbyde tid og nærvær: menneskeligt overskud, ønske om kontakt til en ældre, ønsker at høre om gamle dage...
Ordningen, som kan være af kortere eller længere varighed, kan vise sig at blive til stor glæde for begge parter. Ved besøg kan man hygge, gå til arrangementer, læse højt, skrive breve eller andet.

 


Hvad er en besøgsven?
En besøgsven er en frivillig, ulønnet medarbejder ved kirken, som ønsker og har overskud til at gøre en forskel ved at stille sit nærvær til rådighed for et enkelt menneske over en kortere eller længere periode. I denne sammenhæng kaldes personen besøgsven. Besøgsvennen skal kunne sige ja til følgende:
1. At holde tavshedspligten
2. At holde aftaler
3. Sammen med sognemedhjælperen og modtageren af besøg (besøgsværten), at skrive en kort aftale, som svarer til begge parters ønsker fx omkring tidspunkt, besøgets længde, aftale omkring aflysning, mulige aktiviteter, hvor ofte osv. Aftalen har til formål at afstemme parternes forventninger og sørge for, at give ordningen de bedste betingelser for at blive til glæde for begge parter
4. Ikke at udføre opgaver, som hører under hjemmehjælpen

 

Hvad er en besøgsvært?
En besøgsvært er et menneske i sognet, som har et behov for nærvær, som ikke bliver opfyldt. Når sognemedhjælperen på den ene eller anden måde bliver bekendt med dette behov har hun en samtale med mennesket, som ønsker denne relation for at få oplysninger, som kan tjene til at finde den rette besøgsven.
Besøgsværten skal kunne sige ja til følgende:
1. At holde aftaler
2. Sammen med sognemedhjælperen og modtageren af besøg, at skrive en kort aftale, som svarer til begge parters ønsker fx omkring tidspunkt, besøgets længde, aftale omkring aflysning, mulige aktiviteter, hvor ofte osv. Aftalen har til formål at afstemme parternes forventninger og sørge for, at give ordningen de bedste betingelser for at blive til glæde for begge parter
3. Være indforstået med, at besøgsvennen ikke må udføre opgaver, som hører under hjemmehjælpen