DØVEMENIGHEDEN I LANGENÆSKIRKEN

Lidt om døvemenigheden

Døvemenigheden flyttede til Langenæskirken i 2006. Siden da har vi holdt døvegudstjeneste fem-seks gange om året i kirken.

Den døvemenighed, der holder til i Langenæs, er en del af det, der hedder Midt- og Nordjyllands Døvemenighed. Der er i alt tre døvemenigheder i Danmark. De to andre hedder Sydjylland-Fyns Døvemenighed og Døvemenigheden Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Der er ansat to døvepræster i hvert område. Vores menighed, Midt- og Nordjyllands Døvemenighed, dækker Jylland fra Vejle til og med Skagen. Vi hører under Århus Stift.

De fleste døve i området bor i de større byer, men en del bor ude i landdistrikterne. For at give så mange døve som muligt chancen for at komme i kirke med nogenlunde jævne mellemrum, holder døvepræsterne gudstjenester i forskellige byer i området. Gudstjenesterne holdes fortrinsvis i de større byer, så som Århus, Horsens, Herning, Vejle, Aalborg, Hjørring og Viborg. Vi har ingen kirkebygning, så vi låner os frem overalt - ligesom vi altså låner Langenæskirken til vores gudstjenester i Århus.

Vi har vores eget menighedsråd, der vælges hvert fjerde år, ligesom andre menighedsråd, men vores menighedsråd vælges af døve og blandt døve i området. Vores menighedsrådsmedlemmer vælges i distrikter, så de repræsenterer døvemenighedens geografiske område så godt som muligt. Der sidder seks personer i menighedsrådet.

Vi har også vores eget kirkeblad, Effata. Bladet er fælles for alle tre døvemenigheder. Man vil som regel kunne se det nyeste nummer i Langenæskirken.

Sprog og gudstjenester

Døves modersmål er tegnsprog. Nogle døve bruger dansk tale sammen med tegn, andre bruger udelukkende tegnsprog uden brug af stemme. Det er menighedsrådets beslutning i Midt- og Nordjylland, at gudstjenesterne her i området skal holdes med tegn og stemme, så også hørehæmmede og hørende familiemedlemmer bedre kan følge med. Derfor kan alle have glæde af at komme med til vores døvegudstjeneste - og man er hjerteligt velkommen!

Vores gudstjenester er lidt anderledes end hørendes, fordi menigheden skal kunne se præsten hele tiden. Menigheden rejser sig for eksempel ikke under tekstlæsningerne, for så bliver det svært at se præsten for dem, der står foran. Døvemenigheden rejser sig kun under velsignelserne.

Præsten bruger tegn hele gudstjenesten igennem og salmerne tegnsprogstolkes. Og ja, vi har salmer i en døvegudstjeneste. Døve føler ligesom hørende, at salmer hører med i en gudstjeneste. Selvom man ikke kan høre musikken, er teksten jo også en vigtig del af en salme. Så døvemenigheden tager salmebøger med ind i kirken ligesom hørende og følger så med i både teksten og præstens tegnsprogstolkning.

Hvad laver vi ellers i Langenæskirken

Vi låner også Langenæskirken til andet end gudstjenester. Vi holder Torsdagscafé hver anden torsdag, hvor døve har mulighed for at komme til en uformel snak med andre døve eller med døvepræsten, og vi holder menighedsrådsmøder, kurser og foredrag i kirkens lokaler.

Døvepræst Irene Schjødt

Torsdagscafé

Hver anden torsdag holder vi Torsdagscafé for døvemenigheden i et af Langenæskirkens lokaler.

Alle dage er kl. 10.00 - 12.00. Vi giver gratis kaffe og the. Man medbringer selv brød, hvis man har lyst.

DØVEMENIGHEDENS HJEMMESIDE

Læs mere om døvemenigheden, gudstjenestelister m.m. her:

http://www.dmmidtnord.dk

MIDT- OG NORDJYLLANDS DØVEMENIGHED

Døvepræster


Erik Lundager (kbf), Humlestien 2, 9230 Svenstrup;
tlf. & tekst tlf.: 98 31 88 89;
fax: 98 31 88 85;
mobil: 29 27 10 18;
e-mail: elu@km.dk


Irene Schjødt, Banevej 13 Hansted, 8700 Horsens;
tlf.: 75 65 64 58;
fax: 75 65 64 59;
mobil: 30 24 64 58;
e-mail: irsc@km.dk