HIMLEN IND - LYSET NED - BLIKKET UD

Bog om kunst og arkitektur i Langenæskirken

Himlen ind - Lyset ind - Blikket ud er titlen på det fine bogværk om kunsten og arkitekturen i Langenæskirken, som udkom i maj 2015. Samtidig er det overskriften for den omfattende kunstneriske forandring, som kirken gennemgik i 2013. Med nænsomt blik for Langenæskirkens moderne kirkerum, tegnet af arkitekterne Richter og Gravers i 1966, har billedkunster Elle-Mie Ejdrup Hansen skabt en ny dialektik mellem arkitektur og kunst, mellem tyngde og lethed mellem mørke og lys.

Bogen indeholder bidrag om arkitekturen og det kunstværk, som kirkerummet nu udgør i sin helhed. Den er smukt illustreret af Per Andersen fotografier, der dels er organiseret kronologisk ud fra årstiderne, dels ud fra lyset i løbet af en dag, i form af henholdsvis dagslys og kunstlys.


Se mere om bogen på forlaget WUNDERBUCHs hjemmeside her


FRA 60’ER KIRKE I SIN TID TIL 60’ER KIRKE I VOR TID

Jubilæumsskrift for Langenæskirken 50 år

 I anledning af 50 års jubilæet udgives et jubilæumsskrift. Redaktionen har læst i det skrift, der udkom for 25 år siden og ladet sig inspirere af alle de forskellige stemmer, der bidrog dengang. Denne gang lader vi stemmerne gå ind over hinanden i forskellige emner, f.eks. om befolkningen på Langenæs, og der er ord fra folk, som stadig kan huske tilbage ”fra begyndelsen”. Billedsiden udgør i sig selv en vigtig replik.

Jubilæumsskriftet har dog to hele artikler: Om Langenæs sogn før og nu og om kirkebygningen og –rummet, hver især også rigt illustreret. Vi håber, dette jubilæumsskrift vil blive et værdigt bidrag til fejringen af vores kirke.

SALMESANG FOR DEMENSRAMTE

Hvordan kan kirken møde mennesker ramt af demens? Udfordringen findes i ethvert sogn, og der skal tænkes i nye baner, hvis det skal lykkes at skabe et meningsfyldt rum for denne gruppe. Det er først og fremmest nødvendigt at tilpasse aktiviteterne og at turde slippe den traditionelle måde at være kirke på. sang og musik kan være med til at skabe et fællesskab med den demensramte, og gennem velkendte salmer vil musikken kunne åbne sig som et nyt sprog. sammen med sansestimulerende aktiviteter er sangen og musikken omdrejningspunktet i Salmesang for demensramte. nærværende udgivelse vil være en hjælp til den ansatte i kirken – præsten, organisten og kirke- og kulturmedarbejderen – der beskæftiger sig med netop dette område. Bogens første del rummer relevant baggrundsviden om demenssygdomme og relaterede forhold, mens anden del er praktisk orienteret og giver læseren indsigt i og forslag til arbejdet med salmesang for demensramte.

Bogen kan købes enten via forlaget Eksistensen, hvor den koster 98.- kr.


2 Påskebøger

På Vinger af Håb - oratorium over Jesu ord på korset.

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen.

Musik: Erling Lindgren.

I oratoriet er udgangspunktet de forskellige ord, Jesus ifølge traditionen sagde på korset. Hans ord på korset danner således grundlag for den fortælling, digter og komponist har ønsket at viderebringe: Oratoriet fremstiller på én og samme tid Jesu liv og gerning samt betydningen af hans død. Det gør, at vinger af håb er klangbunden i denne ganske nye gengivelse og fortolkning af Jesu lidelse og død.

Læs mere om oratoriet og årets påskeoptakt her.

 

Påskens kraft - en inspirationsbog.

Forfatter: Anne Ehlers.

Kunst: Dorte Tilma.

Foto og layout: Luise Faurholt.

 

Bogen giver i ord og billeder en række bud på liturgier, der kan danne optakt til påsken. Et arrangement i ugen op til Palmesøndag, som kan have karakter af gudstjeneste, sangaften, udstilling med indlagt andagt, eller hvad man nu lyster at kalde det. Et inspirationskatalog med udgangspunkt i 4 påskeoptakter i Langenæskirken, som eksemplificerer hvordan man gennem ord, toner og kunst kan samle sig i kirken og løbe påsken i gang.

Bogen indeholder en genudgivelse af Lisbeth Smedegaard Andersens komplette sonetkrans Nu lægger vinden sig i verdens have.