Du er her: 

Laboratoriet for Kirkedans

Laboratoriet for Kirkedans

Vil du vide mere om Laboratoriet for Kirkedans, så kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær på tlf 21350727 eller mail jtkj@km.dk.

Danseaften i Langenæskirken ved danseleder Helle Johanna Lerche

Tirsdag den 15. maj 2018   kl. 19 – 21

 

Kom til din ro, min sjæl,

kom hjem til dig selv

til dit inderste rum

din hellige midte.

Midt i dit kaos findes ro

en kilde af lys

en blivende fred.

 

Med udgangspunkt i Margareta Melins digt, byder aftenens tema på fordybelse i dans og meditativt samvær.

Alle er velkomne

Kyndelmissegudstjeneste

Tirsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00 

En stemningsfyldt aftengudstjeneste med sang, musik, dans læsninger og lystænding.

Dans i Kirken

I stadig flere kirker indgår dans i lighed med musik og sang som en del af den liturgiske praksis. I denne lille bog beskriver ægteparret Jenny Thaysen Kjær og Niels Kjær såvel det bibelske som det kirkehistoriske fundament for kirkedans og giver desuden nutidige eksempler på dans i kirken.


Cand. mag. Jenny Thaysen Kjær (født 1969) har både teoretiske og praktiske erfaringer med dans. Hun er i dag ansat som kordegn ved Langenæskirken i Århus.  Cand. theol. Niels Kjær (født 1949) er forfatter og oversætter med en fortid som sognepræst på Lyø.

 

Bogen kan købes for 100 kr hos Jenny Thaysen Kjær eller læses her som pdf.

 
 

DANS I KIRKEN – TIL JUL OG RESTEN AF ÅRET

Er det mon muligt igen at bringe elementer af dans ind i kirkerummet som en liturgisk del af gudstjenester? Langenæskirken gør forsøget.
I Langenæskirken har vi gennem de seneste år arbejdet med det, vi kalder ”dans i kirken”. Vi har eksperimenteret med at anvende dans ved nogle af gudstjenesterne som en del af evangeliets forkyndelse, ligesom musik og kunst jo allerede for længst bruges i kirken.
I en luthersk protestantisk tradition kan det måske umiddelbart forekomme fremmed med kirkelig dans, men lad os sætte en lille parentes om det, vi ”plejer”, og i stedet overveje dansens potentialer. Måske ligger dét at danse i en kirkelig, kristelig kontekst alligevel ikke så fjernt endda. Bibelen indeholder faktisk rigtig mange steder, hvor dans ses som en udtryksmåde for at udtrykke glæde, taknemmelighed og lovprisning over for Gud.
Dansende optog i byen
Davids dans foran arken er nok det mest kendte eksempel, men også i Jesu forkyndelse indgår dans som et element: I lignelsen om den fortabte søn fortælles det, at »den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans.« Sådan glædede man sig over sønnens hjemkomst.
Også i den kristne oldkirke dansede man ved gudstjenesterne. I lande med katolsk tradition er der stadig dansende optog i byernes gader omkring påske. I Danmark har dans op gennem århundrederne ligeledes været brugt i forbindelse med helligaftenerne før de store kirkelige højtider, for eksempel pinse og jul.
Da juletræet vandt indpas i Danmark i 1800-tallet, var det derfor oplagt at knytte det til den gamle tradition.
Det er forklaringen på, at vi alle sammen i denne søde juletid som den naturligste ting i verden forbinder salmesang og kædedans, når vi juleaften hånd i hånd går rundt om træet.
Endnu ikke dans under højmesse
Er det mon muligt igen at bringe elementer af dans ind i kirkerummet som en liturgisk del af gudstjenester? I Langenæskirken er vi som nævnt i disse år i fuld gang med at forsøge os med det. Vi har holdt børne- og familiegudstjenester, hvor dansen er blevet brugt som kædedans sammen med salmesang. Vi har holdt temagudstjenester, hvor dansen har formidlet bibellæsninger. Indtil nu har vi ikke fået dans ind i en højmesse, men det er hensigten, at det skal forsøges.
Som et orgelstykke
Man kan måske sige, at den kunstneriske og mere optrædende dans, hvor kirkegængerne er tilskuere til dansen, er en parallel til et orgelstykke eller en korsats, hvor man lytter, og den fælles dans har sit sidestykke i salmesangen.
Danselaboratorium
Vi har i Langenæskirken fået provstipuljemidler til et ”Dans i Kirken-Laboratorium”, hvor man mødes om dels at udveksle tanker og idéer til kirkelig dans generelt, dels at planlægge konkrete gudstjenester.  Glædelig jul.

 

Af Anne Ehlers, sognepræst og Jenny Thaysen Kjær, kordegn ved Langenæskirken

Artiklen var at læse i JP- Aarhus den 24. december 2013.