Du er her: 

Laboratoriet for Kirkedans

Laboratoriet for Kirkedans

Vil du vide mere om Laboratoriet for Kirkedans, så kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær på tlf 21350727 eller mail jtkj@km.dk.

Bevægelse under åben himmel.

Vi er alle skabt til at bevæge os og du inviteres til
at bevæge dig med ud på det grønne græs i kirkehaven.
Vi mødes under åben himmel, vil mærke vinden
og åndedrættet og glæden ved at bevæge sig.

Tirsdag 15.09. kl.16.00-17.00 | Danseworkshop ved danseleder Jenny Thaysen Kjær i Kirkehaven
Alle kan være med.


Taknemlighedsfest

TAK.
Tre bogstaver. Man kan sige det på alverdens måder. Fra det til lille tak i hverdagen til det inderligste tak. Nogle gange er det svært at sige, andre gange let. Måske er det vores vigtigste ord. Vi kan jo ikke alt selv. Bare kig dig omkring. Se på naturen. Tænk på gode minder. Det dejligste blik. Maden på bordet. Se solen stå op. Efteråret er taknemlighedstid. Høsttid. Og skønhedstid.  
Det er tid til at sige TAK.
Med skønneste musik, dans og ord til sjælen.

Musik: Jonathan Fjord Bredholt & Henrik Bredholt
Dans: Laboratoriet for kirkedans
Præst: Louise Højlund

Søndag 15.09 kl. 14.00 | Gudstjeneste
Langenæskirken


UDSKYDES: Dans og sans dig ind i tre kvinders fortælling fra biblen

Dato ukendt

Vi vil invitere til at danse og "lytte" med kroppen til 3 kvinders fortælling fra Bibelen:

Mirjams sejrsdans, Jomfru Marias overgivelse og Maria Magdalene som påskemorgen står ved Jesu grav.

Dansene er primært kredsdanse. Alle kan være med uanset danseerfaring.

Vi glæder os til et livgivende og dansende fællesskab med jer.

 

Danseledere: Tine Borgaard Jensen og Susanne Jensen

 

Kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær, hvis du har spørgsmål


Dans til Bachs Juleoratorium

Lørdag den 14. december kl. 13.00-17.00 

Denne december eftermiddag danser og fordyber vi os i den smukke musik fra Bachs Juleoratorium.

Med dans kan man finde nye dybder i den kendte musik der centrerer sig om det mystiske møde julenat med verden frelser i krybben.
Dansene danses fortrinsvis i cirkel og alle kan være med. Til sidst danser vi alle dansene igennem som en andagt vekslende med læsninger fra juleevangeliet. 

 

Danseleder:  Karin Sandhya Mortensen

Kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær, hvis du har spørgsmål

Sakral og meditativ dans

Torsdag den 8. august kl. 16.30 - 19.30 ved Bruder Georg

 

Vi danser i kreds og kæde til musik fra forskellige lande og traditioner.

Bruder Georg er en levende underviser og har i mange år undervist i sakral og meditativ dans i sit kloster i Dietfurt.

Alle er meget velkomne, og dansene er meget enkle, så alle kan være med. Med enkle danse åbner vi op for betydningen af evangeliet og giver kroppen plads til at udtrykke sig. Vi danser til kendte salmer, klassisk musik og folkemusik.

Pris: 50 kr. til sandwich som betales på dagen.

 

Kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Jenny T. Kjær, hvis du har spørgsmål.

 

 

 

Kirkedanseaften med dansemessen " Din ljusa skugga".

Torsdag d. 21. marts kl. 19.00 - 21.30

 

Vi indøver de forskellige danse til dansemessen, som indeholder alle de forskellige led der er i en gudstjeneste. Dansene har rødder i folkelige danse. De er enkle og der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. 

Dans, musik og tekst er nyskrevet og udspringer fra  ”Heliga-danser”  tradition i Sverige.

Danseledere: Susanne Jensen og Britta Søes

 

Alle er velkomne, både kvinder og mænd. Efter dansen vil der være the og frugt.

Medbring: Gode sko til dansen.

Hvis du har spørgsmål så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær

Dans til Bachs Juleoratorium

Lørdag den 1. december kl. 13.00-17.00 

Vi danser og fordyber os i smukke og enkle danse til den vidunderlige musik fra Bachs Juleoratorium. Dansene danses fortrinsvis i cirkel og alle kan være med. Vi tager os god tid og repeterer trinnene mange gange. Til sidst danser vi alle dansene igennem som en andagt, vekslende med læsninger fra juleevangeliet. 

Danseleder:  Karin Sandhya Mortensen

Kirkedanseaften

Torsdag den 8. november kl. 19.00-21.30


Meditativ kirkedans i kreds eller kæde ved Holger Madsen

Vi danser enkle danse til levende musik. Alle kan være med og er velkomne. 
Der vil være en kort pause med the, vand og frugt.

Høstgildegudstjeneste

Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00

 

Der er dækket op i kirken til fest med sang, musik, dans, prædiken, brød, saft og vin.
Alt sammen i taknemlighed over høstens mange gaver.

Medvirkende:

Sognepræst Anne Ehlers

Organist Hanne Korsgaard Sundbøll

Fløjtenist Signe Veie Plauborg Andrews

samt kirkedansere.

 

Kom og vær med!

Dans i Kirken

I stadig flere kirker indgår dans i lighed med musik og sang som en del af den liturgiske praksis. I denne lille bog beskriver ægteparret Jenny Thaysen Kjær og Niels Kjær såvel det bibelske som det kirkehistoriske fundament for kirkedans og giver desuden nutidige eksempler på dans i kirken.


Cand. mag. Jenny Thaysen Kjær (født 1969) har både teoretiske og praktiske erfaringer med dans. Hun er i dag ansat som kordegn ved Langenæskirken i Århus.  Cand. theol. Niels Kjær (født 1949) er forfatter og oversætter med en fortid som sognepræst på Lyø.

 

Bogen kan købes for 100 kr hos Jenny Thaysen Kjær eller læses her som pdf.

 
 

DANS I KIRKEN – TIL JUL OG RESTEN AF ÅRET

Er det mon muligt igen at bringe elementer af dans ind i kirkerummet som en liturgisk del af gudstjenester? Langenæskirken gør forsøget.
I Langenæskirken har vi gennem de seneste år arbejdet med det, vi kalder ”dans i kirken”. Vi har eksperimenteret med at anvende dans ved nogle af gudstjenesterne som en del af evangeliets forkyndelse, ligesom musik og kunst jo allerede for længst bruges i kirken.
I en luthersk protestantisk tradition kan det måske umiddelbart forekomme fremmed med kirkelig dans, men lad os sætte en lille parentes om det, vi ”plejer”, og i stedet overveje dansens potentialer. Måske ligger dét at danse i en kirkelig, kristelig kontekst alligevel ikke så fjernt endda. Bibelen indeholder faktisk rigtig mange steder, hvor dans ses som en udtryksmåde for at udtrykke glæde, taknemmelighed og lovprisning over for Gud.
Dansende optog i byen
Davids dans foran arken er nok det mest kendte eksempel, men også i Jesu forkyndelse indgår dans som et element: I lignelsen om den fortabte søn fortælles det, at »den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans.« Sådan glædede man sig over sønnens hjemkomst.
Også i den kristne oldkirke dansede man ved gudstjenesterne. I lande med katolsk tradition er der stadig dansende optog i byernes gader omkring påske. I Danmark har dans op gennem århundrederne ligeledes været brugt i forbindelse med helligaftenerne før de store kirkelige højtider, for eksempel pinse og jul.
Da juletræet vandt indpas i Danmark i 1800-tallet, var det derfor oplagt at knytte det til den gamle tradition.
Det er forklaringen på, at vi alle sammen i denne søde juletid som den naturligste ting i verden forbinder salmesang og kædedans, når vi juleaften hånd i hånd går rundt om træet.
Endnu ikke dans under højmesse
Er det mon muligt igen at bringe elementer af dans ind i kirkerummet som en liturgisk del af gudstjenester? I Langenæskirken er vi som nævnt i disse år i fuld gang med at forsøge os med det. Vi har holdt børne- og familiegudstjenester, hvor dansen er blevet brugt som kædedans sammen med salmesang. Vi har holdt temagudstjenester, hvor dansen har formidlet bibellæsninger. Indtil nu har vi ikke fået dans ind i en højmesse, men det er hensigten, at det skal forsøges.
Som et orgelstykke
Man kan måske sige, at den kunstneriske og mere optrædende dans, hvor kirkegængerne er tilskuere til dansen, er en parallel til et orgelstykke eller en korsats, hvor man lytter, og den fælles dans har sit sidestykke i salmesangen.
Danselaboratorium
Vi har i Langenæskirken fået provstipuljemidler til et ”Dans i Kirken-Laboratorium”, hvor man mødes om dels at udveksle tanker og idéer til kirkelig dans generelt, dels at planlægge konkrete gudstjenester.  Glædelig jul.

 

Af Anne Ehlers, sognepræst og Jenny Thaysen Kjær, kordegn ved Langenæskirken

Artiklen var at læse i JP- Aarhus den 24. december 2013.