Vielse

Henvendelse skal ske til kirkekontoret i forbindelse med aftale af dato og tidspunkt for vielsen. Herefter rettes henvendelse til vielseskontoret på Aarhus Rådhus med henblik på at indsende en ægteskabserklæring for at få udstedt en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Prøvelsesattesten afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner. Herefter er der en samtale med den præst, der foretager vielsen.

Læs om vielse i kirken her