Konfirmation

I Langenæskirken har vi konfirmation af elever på Læssøesgades Skole.  

Konfirmationsdatoerne for Læssøesgades Skole ligger altid den sidste søndag i april.  

2019:   Konfirmation søndag den 28. april

2021:   Konfirmation søndag den 25. april  

Der er ingen konfirmationer i 2020 da konfirmandundervisningen på Læssøesgades skole i de almindelige klasser i skoleåret 2019/2020 skifter fra 7. klasse til 8. klasse    

 

Går dit barn i specialklasse på Læssøesgades skole:

Al undervisning og konfirmation af børn med særlige behov er samlet i Sankt Lukas Kirke. Her er præsterne Maria Louise Bøg Sørensen og Rebecca Holst Andersen særligt uddannede til at varetage undervisningen af denne målgruppe. Undervisningen forløber som ugentlig undervisning fra september og frem til konfirmationerne i foråret.


Undervisningstidspunktet forhandles på plads med den enkelte skole og varierer derfor fra år til år. Undervisningen er dog altid indenfor normal skoletid, og kirken står for at arrangere taxakørsel til de konfirmander, der har brug for dette. Hvert efterår afholdes et informationsmøde for kommende konfirmander og forældre, hvor al information omkring undervisningsforløb, transport og konfirmation gives.


Man er dog altid meget velkommen til at kontakte præsterne Maria Louise og Rebecca, hvis man har spørgsmål, ønsker at høre mere om tilbuddet eller gerne vil have en rundvisning i kirken. Se venligst www.sktlukaskirke.dk for nærmere information vedr. børn i specialklasser