Fødsel

Fødselsanmeldelse
En fødsel bliver registreret på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

 
Faderskab

Er man gift, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed.
Hvis man ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal der indberettes en omsorgs- og ansvarserklæring. Det skal gøres digitalt ved brug af Nem ID på www.borger.dk . inden 14 dage efter barnets fødsel. Kirkekontoret sender et brev med information om faderskab umiddelbart efter barnets fødsel.
Ved medmoderskab eller hvis  I ikke ønsker fælles forældremyndighed eller hvis 14 dages fristen er overskredet  behandles sagen af statsforvaltningen.Fødsel