Dåb

DÅB

Dåb aftales med kirkekontoret. Før dåben vil der være en samtale med den præst, der har gudstjenesten. Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere oplyses  til kirkekontoret . Ved voksendåb skal der oplyses navn og adresse på mindst 2 dåbsvidner. For at være fadder skal man være over konfirmationsalderen og være døbt med den kristne tro.

Læs om dåben her.

 

NAVNGIVNING

Navngivning skal indberettes senest 6 måneder efter barnets fødsel.Navngivning skal indberettes på www.borger.dk med Nem ID Kontakt gerne kirkekontoret, hvis du er i tvivl om noget.

Ønskes et ikke-godkendt navn til barnet, er det en god ide at begrunde det ønskede navn. Eksempler på begrundelser kan være, at navnet stammer fra en anden kultur, er en sammenskrivning af flere navne eller stammer fra en fjern slægtning. Hvis det er muligt, er det en god ide at skaffe dokumentation for navnet. En del navne kan kirkekontoret godkende umiddelbart vha. opslag i en række udenlandske navnedatabaser, men i andre tilfælde skal det iflg. loven godkendes af Statsforvaltningen.

familiestyrelsens hjemmeside findes oversigter over alle godkendte fornavne samt frie efternavne.