Gudstjenester

Februar

Søndag d. 4. kl. 10.00

Niels Berthelsen

Seksagesima. Mark. 4,26-32

 

Tirsdag d. 6. kl. 17.30

Niels Berthelsen

Fyraftensgudstjeneste

 

Søndag d. 11. kl. 14.00

Niels Berthelsen

Fastelavn. Luk. 18,31-43

 

Søndag d. 18. kl. 10.00

Anne Ehlers

1. s. i fasten. Luk. 22,24-32

 

Søndag d. 25. kl. 10.00

Anne Ehlers

2. s. i fasten. Mark. 9,14-29

 

Marts

Søndag d. 4. kl. 10.00

Niels Berthelsen

3. s. i fasten. Johs. 8,42-51

 

Tirsdag d. 6. kl. 17.30

Niels Berthelsen

Fyraftensgudstjeneste

 

Søndag d. 11. kl. 10.00

Anne Ehlers

Midfaste. Johs. 6,24-37

 

Søndag d. 18. kl. 10.00

Niels Berthelsen

Mariæ bebudelse. Luk. 1,46-55

 

Søndag d. 25. kl. 10.00

Anne Ehlers

Palmesøndag. Mark. 14,3-9

 

Torsdag d. 29 kl. 10.00

Niels Berthelsen

 

Skærtorsdag. Johs. 13,1-15

 

Fredag d. 30. kl. 10.00

Niels Berthelsen

Langfredag. Lidelseshistorien

 

April

Søndag d. 1. kl. 10.00

Anne Ehlers

Påskedag. Matt. 28,1-8

 

Mandag d. 2. kl. 10.00

Anne Ehlers

2. påskedag. Johs. 20,1-18

 

Søndag d. 8. kl. 10.00

Niels Berthelsen

1. s.e. påske. Johs. 21,15-19

 

Tirsdag. d. 10. kl. 17.30

Niels Berthelsen

Fyraftensgudstjeneste

 

Søndag d. 15. kl. 10.00

Anne Ehlers

2. s.e. påske. Johs. 10,22-30

 

Søndag d. 22. kl. 10.00

Niels Berthelsen

3. s.e. påske. Johs. 14,1-11

 

Fredag d. 27. kl. 10.00

Anne Ehlers

Bededag. Matt. 7,7-14

 

Søndag d. 28. kl. 10.00

Anne Ehlers

4. s.e. påske. KONFIRMATION

 

Maj

Søndag d. 6 kl. 10.00

NN

5. s.e. påske. Johs. 17,1-11