LABORATORIET FOR KIRKEDANS

Laboratoriet for kirkedans afholder workshop lørdag eftermiddag den 16. september under Langenæs Kulturfestival. Til Høstgildegudstjenesten tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 skal der også danses.

Vi du vide mere, så kontakt gerne kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær.BOGUDGIVELSE:

I stadig flere kirker indgår dans i lighed med musik og sang som en del af den liturgiske praksis. I denne lille bog beskriver ægteparret Jenny Thaysen Kjær og Niels Kjær såvel det bibelske som det kirkehistoriske fundament for kirkedans og giver desuden nutidige eksempler på dans i kirken.


Cand. mag. Jenny Thaysen Kjær (født 1969) har både teoretiske og praktiske erfaringer med dans. Hun er i dag ansat som kordegn ved Langenæskirken i Århus.  Cand. theol. Niels Kjær (født 1949) er forfatter og oversætter med en fortid som sognepræst på Lyø.

 

Bogen kan købes for 100 kr hos Jenny Thaysen Kjær eller læses her som pdf.


DANS I KIRKEN


MIRIAMS DANS

Torsdag d. 16. november kl. 19.00 - 21.00 

I Det gamle Testamente hører vi om Miriam, der var profetinde og søster til Moses.

Vi hører, hvordan hun, efter at Gud har hjulpet israelitterne tørskoet gennem det røde hav, griber sin pauke og synger og danser i spidsen for kvinderne

Vi vil denne aften genskabe Miriams dans(e). Synge og slå danserytmen og danse i glæde og tak for befrielse,  efter at have været fanget i slaveri.

Hvilken befrielse vil du takke og danse for i dit liv eller i verden?

Denne aften ledes af Tine Jensen og Jenny Thaysen Kjær

Alle kan være med og tilmelding er ikke nødvendig.


KIRKEDANS TIL ADVENT OG JUL 2017

Torsdag den 14. december kl. 17.00

En danselåge åbnes i Langenæskirkens Julekalender


HØSTGILDEGUDSTJENESTE

Tirsdag den 10.oktober 2016 kl. 19.00

Der er dækket op i kirken til fest med sang, musik, dans, prædiken og et lille traktement.

Ved sognepræst Anne Ehlers, organist Hanne Korsgaard Sundbøll og Henrik Bredholt på sopransaxofon, samt Laboratoriet for Kirkedans


DANSEGLÆDE I MAJ!

Torsdag den 18. maj fra kl. 18-20

Ved Melsene Laux.

 

I dansen kan vi udtrykke glæde, taknemmelighed, sorg og håb.

Maj er tiden, hvor alt spirer og vågner igen. Naturen spejler os mennesker - med lysten til at gro og udfolde os.

Vi vil danse enkle fællesdanse i kreds. Når vi bevæger os i dasekredsen oplever vi, at ikke alene kroppen, men også sind, sjæl og ånd svinger i samklang.

Melsene Laux er uddannet danseleder i Sverige, ved Den Svenske Kirke.

Alle er velkomne og undervisningen er gratis.

Du behøver ikke tilmelde dig, men må gerne ;-)

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne mig gerne.

Koordinator for Lab. for Kirkedans : Jenny Thaysen Kjær jtkj@km.dk / 2991 3109


Vær med til at fejre Dansens Dag med Kirkedans Lørdag  29. april 2017 i UngK -  Nørregade 23K, Aarhus

Laboratoriet for Kirkedans og Ung K (Ungdomskirken) samarbejder med om en workshop og en gudstjeneste med dans. Tema for workshop og gudstjeneste er det dansende levende fællesskab.

Kl. 13.00-14.30:  Workshop med dans og bevægelse: Bl.a. body-percussion, salmedanse og enkle kredsdanse, hvor nogle også vil indgå i gudstjenesten. Gratis

Kl. 15.00 : Gudstjeneste – Den gode hyrde - med dans og bevægelse ved ungdomspræst Marie Petersen og Laboratoriet for Kirkedans, saxofonist Lasse Enøe og pianist Hanne Korsgaard.

Derefter fælles kaffe/the og samtale

Du behøver ikke at have deltaget i workshop for at deltage i gudstjenesten og omvendt. 

Der kræves ingen forkundskaber og alle i aldre er velkomne.  Tag behageligt tøj på og bløde sko til at danse i.

Du behøver ikke at tilmelde dig for at komme


KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Tirsdag den 31. januar kl. 19.00 i Langenæskirken

En stemningsfyldt aftengudstjeneste med sang, dans, musik, bibellæsninger og lystænding.

Så tænder vi et lys i kvæld,
vi tænder det for glæde.
Det står og lyser for sig selv
og os, som er til stede.
Så tænder vi et lys i kvæld,
vi tænder det for glædeROSENS DANS - EN AFTEN I LABORATORIET FOR KIRKEDANS MED ROSEN SOM TEMA.

Torsdag d. 27.10 2016 kl. 19-21 i Langenæskirken, Aarhus.

Velkommen til en aften hvor vi vil kredse om Rosen som symbol:Rosen som både kan være symbolet på kærligheden, på Kristus og på Maria. Rosen er brugt i mange beskrivelser af den elskede og kærligheden i folketraditionen og i kristendommen bliver Rosen symbol på Kristus i bl.a ” En rose så jeg skyde” og ”Den yndigste rose er funden ”

Rosen er også brugt om Maria, som kaldes rosa mundi og rosa mystica. Rosen symbolet går også igen i rosenvinduer i de højgotiske kirker og i rosenkransen.

Den røde rose kan symbolisere det livgivende blod og Kristi blod på korset. Rosens kronblade kan være det kirkelige fællesskab omkring Kristus.

Vi vil høre om Rosen som symbol og gennem enkle fælles bevægelser udtrykke rosen kraft og udfoldelse og inderlighed. Vi vil mærke fællesskabet gennem enkle fællesdanse med Rosen som struktur, og med os som kronbladene.

Denne aften ledes af Eva Esmann Behrens og Marie Louise Maegaard, begge kirkedansere fra Langenæskirken.

Alle kan være med og er velkommen tilmelding er ikke nødvendig


HØSTGILDEGUDSTJENESTE

Tirsdag den 20. september kl. 19.00

Alle gode gaver,
de kommer oven ned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed.


Der er dækket op til fest med dans, musik, sang, prædiken og et lille traktement i kirken
Ved sognepræst Anne Ehlers og Laboratoriet for Kirkedans.
De enkle danse er tilrettelagt, så alle kan være med!


Læs Malene Fenger Grøndahls artikel med beskrivelse af Høstgildegudstjenesten sidste år.


KYNDELMISSEGUDSTJENESTE FOR BØRN OG VOKSNE

Kyndelmissen blev fejret i Langenæskirken 2. februar 2016 med sang, dans, musik, bibellæsninger og lystænding.

Kyndelmisse er en gammel helligdag, der fejrer, at lyset igen er på vej efter en grå og mørk vinter.
Denne midvinter-tradition fik i Langenæskirken  nyt liv i form af en særlig stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor alle sanser blev sat i spil.


DEN LEVENDE JULEKALENDER 2015 LÅGE 22

Kom og dans julen ind ved Langenæskirkens Julekalender den 22.december kl. 17.00 ved Laboratoriet for Kirkedans. I Danmark har dans op gennem århundrederne været brugt i forbindelse med helligaftenerne før de store kirkelige højtider, for eksempel pinse og jul. Da juletræet vandt indpas i Danmark i 1800-tallet, var det derfor oplagt at knytte det til den gamle tradition. Det er forklaringen på, at vi alle sammen i denne juletid forbinder salmesang og kædedans, når vi juleaften hånd i hånd går rundt om træet og synger "Et barn er født i Betlehem".


KIRKEN DANSER

Dans og bevægelse har tilbage i tiden og i andre kulturer været en del af kristendommens gudstjenesteudtryk. Langenæskirken har siden 2012 dannet ramme om Laboratoriet for Kirkedans. Et udviklingsarbejde, hvor alle interesserede kan deltage i danseaftener og gudstjenester med dans. Hvor dans og bevægelse i gudstjenestesammenhæng bliver udforsket og indgår på lige fod med sang, musik og læsning. Dette arbejde munder nu ud i en uge i kirkedansens tegn og med et seminar (nok det første seminar om Dans i Kirken i Danmark). Seminaret foregår lørdag den 3. oktober 2015 fra kl. 13.00 – 18.30 (med fællesspisning kl. 18.30). Der vil være dans, oplæg og workshops ved blandt andre danser og sognepræst Anja Worsøe Reiff, danseleder Helle Lerke og organist og korleder Christine Toft Kristensen samt Jenny Thaysen Kjær, danser og koordinator Laboratoriet for Kirkedans.


2. PÅSKEDAG 2015

2. påskedag blev der danset under sidste salme til "Opstanden er den Herre Kristi" DDS 222 til højmessen ved Anne Ehlers.


KYNDELMISSEGUDSTJENESTE DEN 3. FEBRUAR 2015

Kyndelmissegudstjeneste for børn og voksne i Langenæskirken med sang, dans, musik, bibellæsninger og lystænding.

Medvirkende var:
Aarhus Junior - og Ungdomskantoriet, Dans i Kirken Laboratoriet - Jenny Thaysen Kjær, Sognepræst Anne Ehlers samt korleder og organist Hanne Korsgaard Sundbøll.


LEVENDE JULEKALENDER 2014

 

Dans i Kirken Laboratoriet åbnede låge nr. 18 i Langenæskirkens Levende Julekalender.

Her var en kreds af Engle, der danser: "Kære mennesker, glem ikke at danse, for ellers ved englene i himmelen ikke, hvad de skal stille op med jer." (Hildegard af Bingen 1098-1179)


JÆVNDØGNSGUDSTJENESTE DEN 23. SEPTEMBER 2014

Jævndøgnsgudstjeneste i musik, dans, ord og sang med skaberværket som tema.

Igennem bevægelser, ord og toner udfoldes tanker og tro om alt det skabte som vi selv er en del af:

- om at være lille i et uendeligt rum fyldt med overvældende skønhed og storhed

 -om taknemlighed og ydmyghed og ansvarlighed

- om tillid til Gud der skriver sit løfte i regnbuen

 

Medvirkende:

danser Pernille Overø, præst Vibeke Houmøller, to musikere: Mette Marie Ørnstrup og Jens Balder, samt Dans i Kirken Laboratoriet.

 

ENGLEBESØG D.1. APRIL 2014

VISDOMMEN DANSER

Kædedans til dansegudstjenesten "Visdommen Danser" tirsdag aften den 22. oktober 2013

… EN TID TIL AT DANSE…

Af Anne Ehlers

I sensommeren udkom en fin lille bog med titlen Dans i kirken. Den er skrevet af ægteparret Cand. Mag. Jenny Thaysen Kjær, som er kordegn ved Langenæskirken, og Niels Kjær, Cand. Theol. og forfatter.
Formålet med bogen er at være en appetitvækker og inspiration for en genoptagelse af den liturgiske dans. Som det fremgår af bogen, er dans i kirken på ingen måde en nymodens opfindelse men har både bibelsk og kirkehistorisk baggrund.
Fra Det gamle Testamente vil for eksempel Davids dans foran arken være kendt af mange, men at der i evangelierne også indgår dans som et element i Jesu forkyndelse var jeg mig ikke bevidst om. Og dog har jeg jo læst Jesu lignelse om den fortabte søn utallige gange, hvor det fortælles, at ”den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde: Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold” (Lukas 15,25-27).
Lignelserne handler om Guds rige, og her danser man altså, når der skal festes. Så manglede det bare, at vi ikke også skulle kunne danse, når vi holder gudstjeneste. Som bogen beskriver, er der kirkehistorisk set også forskellige traditioner for kristen, kirkelig dans, når glæde og taknemmelighed skal udtrykkes. Efter reformationen overlevede dansen i folkelige traditioner, og i vor tid er den kirkelige og liturgiske dans så ved at blive genopdaget.
Overordnet set er der to former for dans: Dans som optræden, som kunstnerisk udtryk og fælles dans for kirkegængerne. Skulle man lave en parallel til noget kendt, kunne man sige, at den kunstneriske dans, hvor kirkegængere ser, minder om et orgelstykke eller et stykke kormusik, hvor man lytter. Og den fælles dans finder sin parallel i salmesangen.
Sang og musik har alle dage været væsentlige elementer i den kristne gudstjeneste. Det ligger lige for – igen - at inddrage dansen som endnu et liturgisk element. I Langenæskirken er vi så småt kommet i gang: Vi har danset til salmer i forbindelse med alternative gudstjenester, og i oktober forestod bogens forfattere samt Dorte Tilma, kirkens organist, en liturgisk gudstjeneste, hvor dansen var det bærende element både som kunstnerisk opførelse og som fælles udtryk. Og vi er i gang med at planlægge den næste dansegudstjeneste til foråret tirsdag d. 5. februar.
Det er slet ikke så indviklet eller fremmed, når man har denne lille bog som inspirationskilde.

DANS I KIRKEN – TIL JUL OG RESTEN AF ÅRET

Er det mon muligt igen at bringe elementer af dans ind i kirkerummet som en liturgisk del af gudstjenester? Langenæskirken gør forsøget.
I Langenæskirken har vi gennem de seneste år arbejdet med det, vi kalder ”dans i kirken”. Vi har eksperimenteret med at anvende dans ved nogle af gudstjenesterne som en del af evangeliets forkyndelse, ligesom musik og kunst jo allerede for længst bruges i kirken.
I en luthersk protestantisk tradition kan det måske umiddelbart forekomme fremmed med kirkelig dans, men lad os sætte en lille parentes om det, vi ”plejer”, og i stedet overveje dansens potentialer. Måske ligger dét at danse i en kirkelig, kristelig kontekst alligevel ikke så fjernt endda. Bibelen indeholder faktisk rigtig mange steder, hvor dans ses som en udtryksmåde for at udtrykke glæde, taknemmelighed og lovprisning over for Gud.
Dansende optog i byen
Davids dans foran arken er nok det mest kendte eksempel, men også i Jesu forkyndelse indgår dans som et element: I lignelsen om den fortabte søn fortælles det, at »den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans.« Sådan glædede man sig over sønnens hjemkomst.
Også i den kristne oldkirke dansede man ved gudstjenesterne. I lande med katolsk tradition er der stadig dansende optog i byernes gader omkring påske. I Danmark har dans op gennem århundrederne ligeledes været brugt i forbindelse med helligaftenerne før de store kirkelige højtider, for eksempel pinse og jul.
Da juletræet vandt indpas i Danmark i 1800-tallet, var det derfor oplagt at knytte det til den gamle tradition.
Det er forklaringen på, at vi alle sammen i denne søde juletid som den naturligste ting i verden forbinder salmesang og kædedans, når vi juleaften hånd i hånd går rundt om træet.
Endnu ikke dans under højmesse
Er det mon muligt igen at bringe elementer af dans ind i kirkerummet som en liturgisk del af gudstjenester? I Langenæskirken er vi som nævnt i disse år i fuld gang med at forsøge os med det. Vi har holdt børne- og familiegudstjenester, hvor dansen er blevet brugt som kædedans sammen med salmesang. Vi har holdt temagudstjenester, hvor dansen har formidlet bibellæsninger. Indtil nu har vi ikke fået dans ind i en højmesse, men det er hensigten, at det skal forsøges.
Som et orgelstykke
Man kan måske sige, at den kunstneriske og mere optrædende dans, hvor kirkegængerne er tilskuere til dansen, er en parallel til et orgelstykke eller en korsats, hvor man lytter, og den fælles dans har sit sidestykke i salmesangen.
Danselaboratorium
Vi har i Langenæskirken fået provstipuljemidler til et ”Dans i Kirken-Laboratorium”, hvor man mødes om dels at udveksle tanker og idéer til kirkelig dans generelt, dels at planlægge konkrete gudstjenester. Næste møde er 16/1 kl. 19.15 i Langenæskirken.
Næste dansegudstjeneste er 1/4 kl. 19.00 med titlen ”Englebesøg” – en optakt til Mariæ bebudelse, men nu gælder det først juletræsdansen: ”Synger og danser og klapper i eders små hænder”. Glædelig jul.

 

Af Anne Ehlers, sognepræst og Jenny Thaysen Kjær, kordegn ved Langenæskirken

Artiklen var at læse i JP- Aarhus den 24. december 2013.