SALMESANG MED DEMENTE.

Salmesang med demente er et tilbud for demente i følge med personale fra deres bosted.
Ideen med dette tilbud er at give demente en oplevelse i kirkerummet på deres premisser. Vi bruger sansestimulation med musik, sang og ritualer. Vi lægger vægt på genkendeligheden i sangen, musikken, dufte, lyde og ting vi kan røre ved. Derved kan erindringen hos den demente aktiveres.

Det er ikke åbent for alle, da vi er nødt til at have begrænset antal i gruppen.

Men alle der kunne være interesserede er meget velkomne til at henvende sig til kirkekontoret

Salmesangsgudstjeneste for demensramte

Tirsdag d. 12. november kl. 10.30

Tirsdag d. 10. december kl. 10.30

Langenæskirken og Sankt Lukas Kirke samarbejder om at lave salmesangsguds-tjenester for demensramte og deres pårørende.

Musik og sang er et virkningsfuldt i samværet med mennesker med demens. Salmesang sidder dybt i mange mennesker og derfor kan salmesangen være genkalde og stimulere hukommelsen og koncentrationen og ikke mindst til at appellere til følelserne.

Vel mødt til en nærværende musikalsk andagt – tilmelding ikke nødvendig.