SALMESANG MED DEMENTE.

Salmesang med demente er et tilbud for demente i følge med personale fra deres bosted.
Ideen med dette tilbud er at give demente en oplevelse i kirkerummet på deres premisser. Vi bruger sansestimulation med musik, sang og ritualer. Vi lægger vægt på genkendeligheden i sangen, musikken, dufte, lyde og ting vi kan røre ved. Derved kan erindringen hos den demente aktiveres.

Det er ikke åbent for alle, da vi er nødt til at have begrænset antal i gruppen.

Men alle der kunne være interesserede er meget velkomne til at henvende sig til kirkekontoret