Kirkestafet

10 kirker på 10 uger

Traditionen tro inviterer Domprovstiet på kirkestafet, som fører os rundt til alle 10 kirker i provstiet. Der inviteres 10 tirsdage aftener til spændende besøg i provstiets meget forskellige kirker.

Temaet for stafetten i år er Kunsten i kirken – og hvorfor?

Langenæskirken blev restaureret og i 2013 og udsmykket af billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen. Konceptet ”Himlen ind – lyset ned – blikket ud” formulerer hvordan kunstneren i sin aflæsning af kirkerummet har tilstræbt at folde kirkerummet ud og forløse arkitekten Richters ideer. Ejdrup-Hansen har søgt at skabe et sammenhængende værk, hvor kunst, lys og lyd understøtter liturgi og arkitektur.

Stafetten afholdes hver tirsdag kl. 19.30. Ruten ses her:

18. juni:     Sankt Johannes Kirke

25. juni:      Bykirken

  2. juli:       Domkirken

   9.juli:       Langenæskirken

16. juli:        Vor Frue Kirke

23. juli:        Sankt Markus Kirke

30. juli:        Sankt Pauls Kirke

6. august:    Sankt Lukas Kirke

13. august:  Christianskirken

20. august: UngK

 

Foto: Per Andersen. Glasværk af Elle-Mie Ejdrup Hansen, 2013