Gudstjenester for børnehavebørn

Før påske, høst og jul er der gudstjeneste for børnehavebørn.

Børnepåskegudstjeneste onsdag d. 1. april 2020 er aflyst.