Vinterfordybelse

Tirsdag d. 29. januar kl. 20.00-21.30 - efter Kyndelmissgudtjenesten

I samspil mellem livemusik, stilhed og visuelle livekompositioner inviteres der indenfor til

et fordybelsesrum for alle aldre, hvor vinterens inspiration danner rammen for kirkerummet.

Fordybelsesrum med oplæg om "Kirkerums atmosfærer" ved Line Marschner

Tirsdag den 12. marts fra kl. 20.00- 22.00

 

20.00-20.30 Oplæg ved Line Marschner

20.30 -22.00 Stilhed i stemningsfyldt kirkerum

 

Dette fordybelsesrum begynder med et oplæg ved Line Marschner. Hun vil tale om kirkerums evne til at vække bestemte stemninger i os og om, hvad det faktisk kan gøre ved os. Ud fra disse betragtninger vil hun vende blikket mod Langenæskirkens rum, som det ser ud denne aften. Derigennem giver hun inspiration til en anden form for fordybelse i rummet i den stilhed, der følger efter oplægget.

Line Marschner, kunsthistoriker og ph.d. i teologi, forsker i kirkearkitektur ud fra spørgsmål om, hvordan og hvorfor kirkerum med deres lys, materialer, proportioner mv. påvirker sindets modtagelighed og potentielt stimulerer en dybere form for tankevirksomhed.

 

Efterfølgende vil der være tid og rum til fordybelse i kirken.